Plnou Peněženku používá už 800 000+ lidí

Pravidla soutěže
Dny Plné Peněženky

1. Pravidla soutěže s tajenkou u Dní Plné Peněženky

 • 1.1. Před finálním vyplněním tajenky luštitel vloží do příslušného formuláře své PSČ. To se musí shodovat s adresou, na kterou bude zaslána případná výhra. Možnost výhry je omezena na maximálně jednoho účastníka z každé PSČ.
 • 1.2. Z každé PSČ má šanci vyhrát jen nejrychlejší luštitel.

2. Pravidla soutěžních recenzí

 • 2.1. Do soutěže budou zařazeni ti účastníci, kteří u e-shopu, který je předmětem soutěžní recenze, nakoupí ve stanoveném počtu dnů od zveřejnění této soutěžní recenze.
 • 2.2. Stanovený počet dnů je vždy součástí soutěžní recenze.
 • 2.3. Nárok na zařazení do soutěže vzniká těm účastníkům, kterým bude v e-shopu ze soutěžní recenze schválen cashback.

3. Společná pravidla soutěží

 • 3.1. Výhry je možné získat v období od 10. 3. do 4. 4. 2021.
 • 3.2. Každý uživatel může vyhrát jen jednu výhru denně.
 • 3.3. Výherce bude kontaktovaný na e-mailové adrese, pod kterou je na Plné Peněžence registrovaný.
 • 3.4. Ceny věnované partnery akce jsou odevzdány partnery akce (pokud není uvedeno jinak). Plná Peněženka zprostředkuje kontakt mezi výhercem a partnerem akce, výhru výherci pošle přímo partner soutěže.
 • 3.5. Přijetí ceny musí výherce potvrdit nejpozději do 14 dnů od oznámení výhry e-mailem.
 • 3.6. Pořadatel akce si vyhrazuje právo vyřadit uživatele v případě důvodného podezření, že se pokusil obejít pravidla, nebo se dopustil jiného podvodného jednání, které je v rozporu se smyslem akce.
 • 3.7. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla jednostranně měnit, a to i bez předcházejícího upozornění.
 • 3.8. Účastí na akci nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
 • 3.9. Uživatel svojí účastí v akci souhlasí s marketingovým využitím údajů o své osobě (hlavně se zveřejněním svého jména a příjmení a v případě výhry i se zveřejněním své fotografie a místa bydliště).
 • 3.10. Akci pořádá Prima Digital, s.r.o. Platí podmínky užití.