Rozhovor s Diamondimmunity.com

5. 8. 2021
Rozhovor s Diamondimmunity.com

 Vysvětlete našim čtenářům ve stručnosti, čím se váš e-shop zabývá. 

Zákazníci najdou v našem e-shopu jedinečnou řadu produktů „DIAMOND IMMUNITY“, které účinně pomáhají posilovat nejen imunitní systém, ale i celkové zdraví. Zdraví je jako diamant, pyšnící se svou nezničitelností a dobře víme, jak vypadá, když jej zanedbáme. Podobně je to s naším tělem, jemuž je zdraví přirozeností. O zdraví je proto třeba pečovat. Doplňky stravy Diamond Immunity jsou vysoce prémiové produkty zohledňující specifické potřeby našich zákazníků. 

► Jak byste popsal začátky existence vašeho e-shopu? Jak daleko sahá jeho historie? 

Projekt DIAMOND IMMUNITY jsem založil já na základě svých osobních zkušeností. Jako lékař doporučuji řadu Diamond Immunity každému člověku, kterému záleží na jeho zdraví. Založením e-shopu jsem se rozhodl sdílet s lidmi tyto špičkové produkty, kterým sám důvěřuji a mám s nimi dlouholeté zkušenosti. 

 Co se vám ve vašem e-shopu v loňském roce nejvíce povedlo a co vás naopak nejvíce zklamalo? 

Největším úspěchem je spousta pozitivních ohlasů našich zákazníků. Velmi nás těší, že lidé v našem e-shopu opakovaně nakupují, což je známkou toho, že naše produkty opravdu fungují. Naštěstí jsem v souvislosti s naším e-shopem žádné zklamání nezažil. Je to tím, že všechny doplňky stravy jsem sám užíval, a proto vím, že doporučuji kvalitu. Snad jen bych byl rád, aby lidé v záplavě dalších doplňků stravy objevili jedinečnost řady Diamond Immunity. Často se lidé nechají ovlivnit bohužel jen cenou, protože stále ještě není zvykem do zdraví příliš investovat. Bohužel mnozí se o zdraví začnou zajímat až tehdy, objeví-li se nějaké onemocnění. Přitom investice do zdraví je ta nejlepší investice, kterou pro sebe a své blízké můžeme udělat. 

 Imunita je od vypuknutí covidové pandemie velkým tématem. Odráží se to i v objednávkách na vašem e-shopu? 

Imunita je od začátku pandemie covid-19 stále diskutovaným tématem. Lidé si začali uvědomovat, že podpora imunity je pro naše zdraví naprosto klíčová. Stejně tak v našem e-shopu byl obchodním artiklem číslo jedna posilovač imunity Immunity Boom. 

► Co všechno si pod tím pojmem imunita vlastně představit? 

Imunitou v imunologii označujeme schopnost organismu bránit se patogenům pocházejícím z vnějšího i vnitřního prostředí organismu (virus, bakterie, nádorová buňka). Imunita spouští imunitní odpověď organismu. V užším slova smyslu znamená „imunita“ odolnost organismu proti onemocnění. Laicky řečeno, normálně fungující imunitní systém je pro každého člověka naprosto klíčovou záležitostí. 

► Jak byste popsal typického zákazníka vašeho e-shopu? 

Typického zákazníka bych popsal velmi těžko, protože našimi zákazníky jsou lidé různého věku a společenského postavení. To, co mají společné je to, že jim záleží na jejich zdraví. Jsou to lidé, kteří jdou za kvalitou a jsou ochotni do svého zdraví investovat. Z reakcí našich zákazníků víme, že jakmile vyzkouší jeden produkt, vrací se k nám do e-shopu i pro další produkty. Dovolím si říct, že jakmile zákazník naše produkty vyzkouší, už u nich zůstává. 

Diamond Immunity► Na vašem webu se dočteme, že pomáháte žít lepší a kvalitnější život. K tomu mají přispět vaše produkty. Kdo odborně zaštiťuje jejich věrohodnost a jaká je jeho odbornost? 

Výrobce či dovozce doplňků stravy má informační povinnost vůči Ministerstvu zemědělství ČR, kam musí před prvním uvedením na trh zaslat text české etikety doplňku stravy. Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin a jsou definovány v § 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako „potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“. Problematiku doplňků stravy upravuje na národní úrovni vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin. 
 

Abych ale odpověděl na otázku. Nejedná se o jednoho konkrétního člověka, který by zaštiťoval naše produkty. Věrohodnost našich doplňků stravy zaštitují především naši spokojení zákazníci. Osobní zkušenosti našich zákazníků jsou pro nás tou největší známkou, že doplňky stravy Diamond Immunity opravdu přispívají k podpoře zdraví. 

► O který z vašich produktů je aktuálně největší zájem? 

Doplňky stravy Diamond Immunity jsou prémiové produkty jedinečného složení. V naší nabídce zákazníci najdou sedm doplňků stravy, které pokrývají specifické zdravotní potřeby každého člověka. O všechny naše produkty je opravdu velký zájem, a proto bych jen velmi těžko hledal jeden, který bych označil za nejprodávanější. Velmi poptávanými produkty je například silný posilovač imunity Immunity Boom, dále naprosto unikátní Heart Power na podporu kardiovaskulární soustavy a absolutní špička v anti-aging doplňcích stravy Forever Young, který přispívá ke zpomalení procesů stárnutí. Nicméně nesmím opomenout ani kvalitní probiotika Probio Power či skvělý komplex 35 minerálů Mineracell. A aby naše nabídka byla kompletní, představil bych ještě Acid Detox snižující překyselení organismu a Metal Detox pro kvalitní detox organismu od těžkých kovů. Jde o produkty, které bych doporučil každému modernímu člověku, kterému na jeho zdraví opravdu záleží. 

► Máte nějaký tip, čím může každý z nás zpomalit proces stárnutí? Nebo něco, co mnozí z nás ve spojitosti se stárnutím podceňují? 

Sám užívám a opravdu všem bych doporučil naprosto unikátní doplněk stravy Forever Young, který díky svému složení přispívá k oddálení procesu stárnutí. Základní ingredience obsažené ve Forever Young přispívají ke zpomalení důsledků stárnutí, a to vně i uvnitř těla. Aktivují telomerázu, čímž přispívají ke zpomalení procesu stárnutí buňky. Forever Young obsahuje také výtažky z Astragalus membranaceus, který je nazýván kořenem mládí, kyselinu hyaluronovou a aktivní cykloastragenol, který přispívá ke zdravému stárnutí organismu. 

Rád bych stručně vysvětlil, na jakém principu FOREVER YOUNG funguje. Při replikaci DNA během procesu buněčného dělení dochází na koncích molekuly DNA ke zkracování telomer. Délka telomer hraje velmi důležitou roli v určení délky života buňky. Pokud je její délka již krátká, další dělení buňky ustane a buňka samovolně zanikne. Telomery tak mají pravděpodobně přímou spojitost s procesem stárnutí jako takovým. V roce 2011 bylo vědecky prokázáno, že látky CYCLOASTRAGENOL a ASTRAGALOSIDE  IV obsažené v kořenech kozince blanitého  jsou schopny telomery prodlužovat a tím i životnost buněk a celého organizmu. Cycloastragenol aktivuje enzym telomerázu, který je klíčem k zachování mládí i zdraví. Enzym telomeráza totiž dokáže prodloužit krátící se telomery!

 A na závěr jedna prognóza. Je podle vás reálné, aby se lidé někdy dožívali zcela běžně 100 let průměrného věku? Pokud ano, za jak dlouho by to mohlo nastat?

To, kolika se člověk dožije let, je ovlivněno mnoha faktory. Zásadní roli však hraje styl života. Je pochopitelné, že zdravý životní styl má na věk naprosto rozhodující vliv. Důraz je kladen zejména na zdravé stravování, a proto bych doporučil obohatit jídelníček kvalitními doplňky stravy Diamond Immunity, jejichž jedinečné složení přispívá k podpoře zdraví, a tím i k prožití kvalitnějšího, lepšího a také delšího života. 

Děkujeme za rozhovor