Mladějovice – místo bohaté na zážitky

16. 11. 2021 Adéla

Milý Zápisníčku,

i když v mém posledním článku o Mladějovicích pár vět už padlo, rozhodla jsem se o nich napsat samostatnou kapitolu. Mladějovice totiž nejde vměstnat do jednoho krátkého odstavce. Kde obec Mladějovice vlastně najdeš? Když se vydáš směrem na jihovýchod od Čejetic, obce ve Strakonickém okrese, ocitneš se zanedlouho v malebné vísce s názvem Mladějovice a Tvé poznávání může začít :).

Mladějovice

Ochutnávka z historie Mladějovic

Na 92 adresách zde trvale žije asi 150 obyvatel. Přestože jsou Mladějovice tak malé (rozlohou 7,32 km2), mají dlouhou a bohatou historii. První zmínka o vesnici je z roku 1298. V roce 1420 zde proběhla bitva u Sudoměře, která je považována za jedno z klíčových střetnutí v husitských válkách. Již na konci 13. století bylo na návrší vystavěno opevněné feudální sídlo. Ve druhé polovině patnáctého století bylo sídlo přebudováno a vznikla zde pozdně gotická tvrz, později po roce 1580 byl přestavěn hospodářský dvůr do renesančního stylu. V současnosti probíhá velká rekonstrukce budov, která má docílit té podoby sídla, jakou mělo v době svého největšího rozkvětu.

Mladějovice

Asi 50 metrů odtud uvidíš barokní kapli svatého Jana Nepomuckého. Kaple je umístěna přibližně 200 m od návsi. Byla postavena v 18. století a upravena v 19. století. Další pamětihodností Mladějovic je pomník Jana Žižky z Trocnova, vystavěný v roce 1925. Je připomínkou vítězství v bitvě u Sudoměře v roce 1420. Husitský oddíl Jana Žižky se zde úspěšně utkal s královským vojskem. Pomník je 16 m vysoká socha vojevůdce Jana Žižky, sestavená z kamenných kvádrů. 

Příroda v Mladějovicích 

Kdo má rád přírodní zajímavosti, může navštívit přírodní rezervaci Míchov, což je pozůstatek přirozeného listnatého lesa, nebo se podívat na památné stromy, které tu najdeme hned tři. Protože les Míchov bývá v sezoně vždy plný hub, je navštěvován především vášnivými houbaři. Dub Břeňka Švihovského pozoruje cvrkot u místní hospůdky, dosahuje výšky 35 metrů a je mu přibližně 300 roků. Nese jméno po jednom z účastníků bitvy u Sudoměře. Dalším významným stromem je Mladějovický dub, který se tyčí do výšky 28 metrů a už nějakých 400 let shlíží na přilehlý Mlýnský rybník. Dvojčata princezny Hedviky jsou dva stromy, které jsou si velmi podobné. Své jméno nesou po princezně Hedvice, dceři knížete Augusta Windischgraetze a Gabriely z Auerspergu. 

Mladějovice

Z bývalé školy dnešní divadlo

Bývalá Obecná škola Mladějovice byla postavena v roce 1900 a pamatuje slavného rodáka Josefa Skupu – tvůrce Spejbla a Hurvínka. Skupa navštěvoval školu od roku 1903. Skupovo jméno nese i místní divadelní spolek ochotníků, který v budově školy sídlí. Chodby bývalé školy se pyšní obrázky a fotografiemi pořízenými Josefem Skupou v letech, kdy místní školu navštěvoval. Jsou tu například portréty Karla Havlíčka Borovského a Adolfa Heyduka. Od roku 2013 stojí před budovou bývalé školy dřevěné sochy Spejbla a Hurvínka, které byly zhotoveny ke 110. výročí působení Josefa Skupy v Mladějovicích.

Mladějovice

Staročeská konopická

Jednou za několik let se v Mladějovicích koná Staročeská konopická. Tu zdejší sepsal místní rodák pan Janda, podle kterého se vždy hraje. A cože to vlastně ta konopická je? Jedná se o oslavu konopí, lnu a rostlin, ze kterých se získává textilní vlákno. Můžeš se ale setkat i s jinými názvy, jako například zástěrková či stromečková zábava, konopice, babí hody, babský bál, ženské právo anebo věneček. Na následující fotografii si můžeš prohlédnout ukázku jedné z takových oslav :).

Mladějovice

P. S.: Věděl jsi, že se v Mladějovicích kromě dalších akcí pravidelně koná soutěž v triatlonu? Mezi disciplínami triatlonu je plavání (170 m – muži, senioři a 50 m – ženy, seniorky, děti), jízda na kole s trasou Mladějovice – Čejetice – Sudoměř – Mladějovice a nakonec ještě běh na 1 700 m. Soutěž je – jak jinak – nazývaná Mladějovický triatlon :).
 

Adéla

Autor Adéla

Adéla je vášnivou cestovatelkou a jejím hnacím motorem je kromě cestování také jídlo. Ačkoli při cestování preferuje objevování nových destinací, jsou místa, na která nedá dopustit a navštíví je klidně víckrát. Nejvíce procestovanou má především Evropu, ale na jídlo si odskočila i na Jamajku. Upřednostňuje cestování low-cost a nejčastěji ušetří na letenkách a na ubytování.