Pravidla fotbalové tipovačky

 

Pravidla soutěže Fotbalová tipovačka

Obecná pravidla:

 1. Soutěž probíhá od 10. 11. do 18. 12. 2022.
 2. Tipovat výsledky je možné před začátkem i v průběhu Mistrovství světa ve fotbale 2022. Tipy je možné měnit vždy nejpozději před začátkem prvního zápasu daného soutěžního dne. Změnou tipu na zápas se zároveň mění čas konečného odeslání formuláře, což bude rozhodující v případě rovnosti bodů více soutěžících.
 3. Každý uživatel se smí zúčastnit soutěže nejvýše jednou.
 4. Výherce bude kontaktován na e-mailové adrese, pod kterou se do soutěže přihlásil.
 5. Hlavní výhru získává soutěžící s nejvyšším počtem bodů za celou soutěž.
 6. Další výhry získávají minimálně soutěžící umístění na 2.–10. místě.
 7. Ceny musí výherce převzít nejpozději do 31. 1. 2023.

Bodové hodnocení v soutěži:

1. Za správný tip na přesný výsledek získá soutěžící 5 bodů.
2. Za správný tip na vítěze nebo remízu, ale nesprávný tip na počet vstřelených gólů, získá soutěžící 3 body.
3. Za správný tip na počet vstřelených gólů pouze jednoho z týmů při nesprávném tipu na vítěze nebo remízu získá soutěžící 1 bod.
4. Výsledek každého zápasu je pro účely soutěže vyhodnocován po základní hrací době 90 min (včetně rozhodčím nastaveného času).
5. K bodům získaným za správné tipy bude soutěžícím přičten bonus, který se odvíjí od počtu nákupů, jež soutěžící uskuteční přes Plnou Peněženku mezi 20. 11. a 2. 12. 2022. Pokud soutěžící zaznamená komplikace s odměnou nebo transakcí, kterou uskutečnil do 2. 12. 2022, má možnost uplatnit reklamaci. Bonusy mohou být připsány však pouze k takovým transakcím, u nichž bude reklamační řízení uzavřeno do 8. 12. 2022

Podle množství nákupů bude soutěžícím přičten bonus. Za 1 nákup = 4 % | za 2 nákupy = 7 % | za 3 nákupy = 10 %.

6. Celkovým počtem bodů, který rozhoduje o konečném pořadí, rozumíme počet bodů získaný za správné tipy, navýšený o bonus za uskutečněné nákupy (příklad: V případě, že soutěžící získá za správné tipy 100 bodů a uskuteční 2 nákupy, náleží mu bonus 7 % a celkový počet bodů tak bude činit 107 bodů). 

O umístnění a výhrách rozhoduje:

 1. Celkový počet bodů (tj. počet bodů získaný za správné tipy, navýšený o bonus za uskutečněné nákupy)
 2. Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější čas odeslání kompletního tipu.

Další podmínky

 1. Ceny musí výherce převzít nejpozději v den konce platnosti voucheru.
 2. Pokud cena nebude uplatněna v době platnosti voucheru, propadá bez náhrady.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže v případě důvodného podezření, že se pokusil obejít pravidla soutěže či se dopustil jiného podvodného jednání, které je v rozporu se smyslem soutěže nebo s Podmínkami užití Plné Peněženky.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
 5. Soutěžící svojí účastí v soutěži souhlasí s marketingovým využitím údajů o své osobě (zejména pak se zveřejněním svého jména a příjmení a v případě výhry i se zveřejněním své fotografie a města bydliště) pořadatelem soutěže.
 6. Soutěž pořádá Prima Digital, s.r.o. Platí podmínky užití.