Slevomber plný překvapení

1. 9. 2021
Slevomber plný překvapení - podmínky

Pravidla a podmínky propagační kampaně nazvané „Slevomber plný překvapení“ (dále jen „pravidla a podmínky“)

 

§ 1. Všeobecné ustanovení kampaně

 1. Propagační kampaň nazvaná „Slevomber plný překvapení“ (dále jen „kampaň“) je marketingová akce navržená a realizovaná společností Prima Digital, s. r. o. se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném na Městském soudě v Praze, oddíl: Sro, vložka číslo: C 298322/MSPH (dále jen „organizátor“).
 2. Cílem kampaně je poskytnout účastníkům splňujících všechny zde definované podmínky exkluzivní slevové nabídky od partnerů zapojených do kampaně (dále jen „partneři“ nebo jednotlivě „partner“), a to po celou dobu trvání kampaně na internetových stránkách a finanční bonus v celkové výši 22 000 Kč.
 3. Tato pravidla a podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce kampaně na tomto odkazu: www.plnapenezenka.cz/nakupy/zarijova-kampan (dále jen „stránky“) po celou dobu trvání kampaně (viz níže).
 4. Tato kampaň v žádném případě není a ani by neměla být považována za hazardní hru.

§ 2. Podmínky účasti v kampani

 1. Kampaň je určena výhradně pro uživatele (tzn. fyzické osoby, které jsou zaregistrované na portálu plnapenezenka.cz, kteří mají nejméně 16 let) (dále jen „účastníci“), kteří splnili/splní všechny níže uvedené podmínky po celou dobu trvání kampaně (jak je popsáno níže):
 • registraci na portálu www.plnapenezenka.cz (v případě, že registrace neproběhla do 31. 8. 2021),
 • přihlášení do uživatelského účtu na portálu www.plnapenezenka.cz.
 1. Nárok na finanční bonus získá prvních 800 účastníků, kterým se v průběhu měsíce září 10 x po přihlášení zobrazí pop-up na stránce www.plnapenezenka.cz a na tento pop-up kliknou (buď na nabídku s přesměrováním do e-shopu anebo na křížek pro zavření exkluzivní nabídky). Následně takový účastník získá část z vypsaného bonusu finanční částky 22 000 Kč.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z kampaně v případě porušení těchto pravidel a podmínek jako i v případě vykonávání činností, které poškozují nebo kompromitují dobré jméno organizátora nebo Partnera, jeho pověst nebo zájem. V takovém případě ztrácejí vyloučení účastníci právo získat jakoukoliv odměnu. Pokud odměnu už vyloučení účastníci obdrželi, může od nich organizátor požadovat ekvivalentní náhradu.

§ 3. Doba trvání kampaně

 1. Kampaň začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 9. 2021 (dále jen „doba trvání kampaně“), což znamená, že exkluzivní slevové nabídky může účastník získat jen během trvání kampaně nebo během termínu platnosti slevové nabídky.
 2. Ve stejném termínu může účastník získat finanční bonus.
 3.  

 1.  

§ 4. Mechanika kampaně

 1. Organizátor se zavazuje poskytnout exkluzivní slevovou nabídku účastníkům splňujících všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech a podmínkách v době trvání kampaně od partnera.
 2. Za účelem získání exkluzivní slevové nabídky jsou účastníci povinni být zaregistrovaní a přihlášení na internetové stránce www.plnapenezenka.cz, na které kampaň probíhá.
 3. Každý den bude na úvodní stránce portálu https://plnapenezenka.cz zveřejněná jedna exkluzivní nabídka partnera.
 4. Informace o slevové nabídce se účastníci dozvědí až v době její platnosti.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí exkluzivní slevové nabídky kterémukoliv účastníkovi, který se na internetové stránce www.plnapenezenka.cz řádně nezaregistroval anebo nepřihlásil.
 6. Nárok na finanční bonus získá prvních 800 účastníků, kterým se v průběhu měsíce září 10 x zobrazí pop-up na stránce www.plnapenezenka.cz a na tento pop-up kliknou (buď na nabídku s přesměrováním do e-shopu anebo na křížek pro zavření exkluzivní nabídky). Následně takový účastník získá část z vypsaného bonusu 22 000 Kč.
 7. Připisování finančních bonusů Účastníkům bude ukončeno po vyčerpání celkového finančního bonusu ve výši 22 000 Kč, nebo po ukončení “Kampaně” 30. 9. 2021.

§ 8. Závěrečná ustanovení kampaně

Tato pravidla a podmínky jsou závazné pro všechny strany zúčastňující se kampaně. Pravidla a podmínky stanovují zásady kampaně, kritéria oprávněnosti kampaně, práva a povinnosti organizátora, správce a účastníků.