Pravidla Pyramidy odměn

Akce „Odměny i bez nákupů“ probíhá od 3. 10. do 31. 10. 2022.

Celkem může každý Uživatel získat v rámci akce v bonusových odměnách až 150 Kč. Bonusové odměny jsou kombinovatelné s běžnými odměnami Plné Peněženky. Uživatel tak může během akce získávat i běžné odměny a bonusy (odměny z nákupů – cashback, bonus za instalaci Lištičky, doporučení Plné Peněženky kamarádům, známým atd.).

Akce se mohou zúčastnit pouze registrovaní Uživatelé Plné Peněženky.
Akce se mohou zúčastnit i Uživatelé nově registrovaní v průběhu akce.

Získání odměn (bonusů)

Bonusové odměny z Pyramidy získá Uživatel následovně:

Základna Pyramidy (spodní část)

Pokud Uživatel odkryje všechna políčka v základně Pyramidy, náleží mu bonus 10 Kč.

Jak políčka odkrýt?

V průběhu akce od 3. 10. do 31. 10. 2022 bude ve vybraných e-mailech (tzv. newsletterech) od Plné Peněženky umístěn odkaz, jehož prokliknutím odkryje Uživatel jedno z políček základny Pyramidy.

Po odkrytí všech 5 políček náleží Uživateli bonus 10 Kč, který mu bude připsán na jeho Uživatelský účet.

Druhá řada Pyramidy

Pokud Uživatel odkryje všechna políčka druhé řady Pyramidy, náleží mu bonus 20 Kč.

Jak políčka odkrýt?

⇒ První políčko v druhém řádku bude odkryto, pokud se Uživatel v průběhu akce od 3. 10. do 31. 10 . 2022 proklikne do jakéhokoliv obchodu přes mobilní aplikaci Plné Peněženky.  

⇒ Druhé políčko v druhém řádku bude odkryto, jestliže Uživatel rozklikne odkaz, který bude v průběhu akce od 3.10. do 31. 10. 2022 umístěn na stránce Plné Peněženky na sociální síti Facebook.

⇒ Třetí políčko v druhém řádku bude odkryto, pokud Uživatel ohodnotí nákupy v 10 e-shopech přes Plnou Peněženku. Uživatel hodnotí obchody hvězdičkami (1 hvězda = nejhorší, 5 hvězd = nejlepší zkušenost) a stručnou textovou poznámkou.

⇒ Čtvrté políčko v druhé řadě bude odkryto, pokud Uživatel označí min. 10 oblíbených e-shopů na Plné Peněžence (označení oblíbeného e-shopu je možné zaškrtnutím srdíčka u konkrétního e-shopu). Mezi 10 označených e-shopů se počítají i e-shopy označené před začátkem akce. Rozhodující je, aby v době konání akce měl Uživatel označeno alespoň 10 obchodů jako oblíbené.

Po odkrytí všech čtyř políček náleží Uživateli bonus 20 Kč*, který mu bude připsán na jeho Uživatelský účet.

Třetí řada Pyramidy

Pokud Uživatel odkryje všechna políčka třetí řady Pyramidy, náleží mu bonus 30 Kč.

Jak políčka odkrýt?

⇒ První políčko ve třetím řádku bude odkryto, pokud Uživatel od 1. 9. do 31. 10. 2022 nakoupí přes Plnou Peněženku alespoň v jednom obchodě. Rozhodující pro odkrytí políčka a získání bonusu je připsání a schválení cashbacku obchodem. Políčko bude odkryto i v případě, že cashback nebude z technických důvodů připsán automaticky, ale bude uznán a připsán formou reklamace v rámci programu Garance spokojenosti.

⇒ Druhé políčko v třetí řadě bude odkryto, pokud Uživatel od 1. 9. do 31. 10. 2022 nakoupí přes Plnou Peněženku. Nákup musí uskutečněn v  jiném obchodě než v případě nákupu, za který bylo Uživateli odkryto první políčko třetí řady Pyramidy. Rozhodující pro odkrytí políčka a získání bonusu je připsání a schválení cashbacku obchodem. Políčko bude odkryto i v případě, že cashback nebude z technických důvodů připsán automaticky, ale bude uznán a připsán formou reklamace v rámci programu Garance spokojenosti.

⇒ Poslední políčko v třetí řadě bude odkryto, pokud Uživatel od 1. 9. do 31. 10. 2022 nakoupí přes Plnou Peněženku. Nákup musí být uskutečněn v jiném obchodě než v případě nákupů, za které byla Uživateli odkryta předchozí dvě políčka třetí řady Pyramidy. Rozhodující pro odkrytí políčka a získání bonusu je připsání a schválení cashbacku obchodem. Políčko bude odkryto i v případě, že cashback nebude z technických důvodů připsán automaticky, ale bude uznán a připsán formou reklamace v rámci programu Garance spokojenosti.

Po odkrytí všech tří políček náleží Uživateli bonus 30 Kč*, který mu bude připsán na jeho Uživatelský účet.

Čtvrtá řada Pyramidy

Pokud Uživatel odkryje obě políčka ve čtvrté řady Pyramidy, náleží mu bonus 40 Kč.

Jak políčka odkrýt?

⇒ První políčko ve čtvrté řadě bude odkryto, pokud v průběhu akce od 3. 10. do 31. 10. 2022 Uživatel doporučí Plnou Peněženku min. jednomu novému Uživateli, který v průběhu konání akce přes Plnou Peněženku min. jedenkrát nakoupí. Rozhodující pro odkrytí políčka a získání bonusu je připsání a schválení cashbacku obchodem. Políčko bude odkryto i v případě, že cashback nebude z technických důvodů připsán automaticky, ale bude uznán a připsán formou reklamace v rámci programu Garance spokojenosti.

⇒ Druhé políčko ve čtvrté řadě bude odkryto, pokud Uživatel od 1. 10. do 31. 10. 2022 nakoupí přes Plnou Peněženku. Nákup musí být uskutečněn v jiném obchodě, než v případě nákupů, za které byla Uživateli odkryta políčka třetí řady Pyramidy. Rozhodující pro odkrytí políčka a získání bonusu je připsání a schválení cashbacku obchodem. Políčko bude odkryto i v případě, že cashback nebude z technických důvodů připsán automaticky, ale bude uznán a připsán formou reklamace v rámci programu Garance spokojenosti.

Po odkrytí obou políček náleží Uživateli bonus 40 Kč*, který mu bude připsán na jeho Uživatelský účet.

Vrchol Pyramidy

Pokud Uživatel odkryje políčko na vrcholu Pyramidy, náleží mu bonus 50 Kč.

Jak políčko odkrýt?

⇒ Políčko na vrcholu Pyramidy bude odkryto po vyplnění krátkého dotazníku do 23. 10. 2022. Po vyplnění dotazníku bude následně Uživateli zaslán e-mail s odkazem pro odkrytí políčka. 

Po odkrytí políčka náleží Uživateli bonus 50 Kč*, který mu bude připsán na jeho Uživatelský účet

 

* Připsání bonusů z vyšších řádků Pyramidy (od druhého řádku výše) je podmíněno připsáním všech bonusů z nižších řádků. Tzn. v případě získání všech 4 polí ve druhé řadě Pyramidy bude Bonus „registrován“, ale připsán bude až v případě, že bude připsán bonus ze základny Pyramidy. Políčka Pyramidy je tedy možné odkrývat v libovolném pořadí. Pro připsání bonusů je však nezbytné mít připsány bonusy v nižších patrech Pyramidy.

Soutěžní recenze

Součástí Pyramidy odměn mohou být i další doprovodné soutěže (Soutěžní recenze) o věcné či finanční ceny od Partnerů Pyramidy odměn. Pravidla těchto soutěží a postup, jakým bude vybrán jejich vítěz, budou upřesněna v jednotlivých soutěžních recenzích.
Vítěz bude následně kontaktován Organizátorem prostřednictvím emailu, pod kterým je registrován na Plné Peněžence. Jestliže vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě může vyhlásit novou soutěž o výhru.

Vyplacení bonusových odměn se řídí Podmínkami pro výplatu odměny.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění.

Soutěž pořádá Prima Digital, s.r.o. Platí podmínky užití.