Pravidla nákupních akcí se zvýhodněním

 

Obecná pravidla zvýhodnění:

Uživatelé Plné Peněženky mohou v průběhu mimořádných akcí cashbackového portálu nakupovat se speciálním zvýhodněním, kdy je jim oproti běžnému stavu navýšen cashback. Typicky se jedná o tzv. úplňkové akce, akce u příležitosti různých svátků či jiných významných dnů, kdy se zvýhodnění vztahuje na období jednoho dne. Podobným případem je i akce Šťastná hodinka, kdy se zvýhodnění nevztahuje na celý den, ale pouze na jednu konkrétní hodinu.Pravidla akce Šťastná hodinka:
V rámci akce Šťastná hodinka je uživatelům navýšen běžný cashback o 50 %. Pokud tedy např. e-shop nabízí běžně cashback 2 %, získává uživatel za nákup v průběhu Šťastné hodinky cashback 3 %. Začátek akce bude oznámen nejpozději 15 minut před začátkem akce na home page Plné Peněženky a na facebookových stránkách Plné Peněženky. Zvýhodnění se vztahuje na nákupy uskutečněné v průběhu jedné hodiny, konkrétně mezi 11:00 a 12:00. Pro přiznání zvýhodnění je klíčová informace ze strany e-shopu, který Plné Peněžence předává informaci o připsání odměny uživateli a zároveň o čase realizace objednávky. E-shop může tuto informaci poskytnout Plné Peněžence se zpožděním, avšak i v takovém případě uvádí zpětně informaci o přesném čase nákupu.

V případě, že se uživatel domnívá, že mu byl zvýhodněný cashback upřen z důvodu „propsání“ nepřesného časového údaje, má právo obrátit se na zákaznickou podporu Plné Peněženky a doložit čas nákupu např. potvzovacím emailem o objednávce, kde je uveden čas nákupu. Zohledněn může být i čas prokliku z Plné Peněženky do e-shopu. Reklamace budou posouzeny individuálně a v případě uznání nároků bude zvýhodněný cashback uživateli dorovnán formou bonusu. 

Další podmínky

  1. Plná Peněženka si vyhrazuje právo neuznat zvýhodnění uživateli v případě důvodného podezření, že se dopustil podvodného jednání, které je v rozporu s Podmínkami užití Plné Peněženky.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla akce jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Na připsání zvýhodnění nevzniká právní nárok a není možné jej právně vymáhat.
  3. Poskytovatelem zvýhodnění je Prima Digital, s.r.o. Platí podmínky užití.