Pravidla hokejové tipovačky

 

Pravidla soutěže Hokejová tipovačka

Obecná pravidla:

 1. Soutěž probíhá od 9. 5. do 29. 5. 2022.
 2. Tipovat výsledky je možné před začátkem i v průběhu Mistrovství světa v hokeji 2022. Tipy je možné měnit vždy nejpozději před začátkem prvního zápasu daného soutěžního dne. Změnou tipu na zápas se zároveň mění čas konečného odeslání formuláře, což bude rozhodující v případě rovnosti bodů více soutěžících.
 3. Každý uživatel se smí zúčastnit soutěže nejvýše jednou.
 4. Výherce bude kontaktován na e-mailové adrese, pod kterou se do soutěže přihlásil.
 5. Hlavní výhru získává soutěžící s nejvyšším počtem bodů za celou soutěž.
 6. Další výhry získávají minimálně soutěžící umístění na 2.–10. místě.
 7. Ceny musí výherce převzít nejpozději do 30. 6. 2022.

Bodové hodnocení v soutěži:

1. Za správný tip na přesný výsledek získá soutěžící 5 bodů.
2. Za správný tip na vítěze nebo remízu, ale nesprávný tip na počet vstřelených gólů, získá soutěžící 3 body.
3. Za správný tip na počet vstřelených gólů pouze jednoho z týmů při nesprávném tipu na vítěze nebo remízu získá soutěžící 1 bod.
4. Výsledek každého zápasu je pro účely soutěže vyhodnocován po základní hrací době 60 min.
5. K bodům získaným za správné tipy bude soutěžícím přičten bonus, který se odvíjí od počtu nákupů, které soutěžící uskuteční přes Plnou Peněženku mezi 1. a 24. květnem 2022. Pokud soutěžící zaznamená komplikace s odměnou nebo transakcí, kterou uskutečnil do 24. května 2022, má možnost uplatnit reklamaci. Bonusy mohou být připsány však pouze k takovým transakcím, u nichž bude reklamační řízení uzavřeno do 29. května 2022

Podle množství nákupů bude soutěžícím přičten bonus. Za 1 nákup = 4 % | za 2 nákupy = 7 % | za 3 nákupy = 10 %.

6. Celkovým počtem bodů, který rozhoduje o konečném pořadí, rozumíme počet bodů získaný za správné tipy, navýšený o bonus za uskutečněné nákupy (příklad: V případě, že soutěžící získá za správné tipy 100 bodů a uskuteční 2 nákupy, náleží mu bonus 7 % a celkový počet bodů tak bude činit 107 bodů). 

O umístnění a výhrách rozhoduje:

 1. Celkový počet bodů (tj. počet bodů získaný za správné tipy, navýšený o bonus za uskutečněné nákupy)
 2. Při rovnosti bodů rozhoduje dřívější čas odeslání kompletního tipu.

Další podmínky

 1. Ceny musí výherce převzít nejpozději v den konce platnosti voucheru.
 2. Pokud cena nebude uplatněna v době platnosti voucheru, propadá bez náhrady.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže v případě důvodného podezření, že se pokusil obejít pravidla soutěže či se dopustil jiného podvodného jednání, které je v rozporu se smyslem soutěže nebo s Podmínkami užití Plné Peněženky.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
 5. Soutěžící svojí účastí v soutěži souhlasí s marketingovým využitím údajů o své osobě (zejména pak se zveřejněním svého jména a příjmení a v případě výhry i se zveřejněním své fotografie a města bydliště) pořadatelem soutěže.
 6. Soutěž pořádá Prima Digital, s.r.o. Platí podmínky užití.