Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Prima Digital s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07282362, DIČ: CZ07282362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298322 (dále jen „Správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a účel jejich zpracování

Správce bude v souvislosti s touto svou marketingovou aktivitou zpracovávat Váš e-mail a Vaši nákupní historii, přičemž účelem zpracování těchto Vašich osobních údajů je zasílání výhodných nabídek produktů a služeb Správce či třetích stran (zejména veřejných či skrytých slevových akcí).

Právní základ zpracování osobních údajů a doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výše uvedeným účelem po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: [email protected]. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem nebo na webu v uživatelském profilu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. V podrobnostech viz zde.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Zejména máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Podrobnosti k tomuto právu, jakož i k dalším Vašim právům (včetně práva podat stížnost k dozorovému úřadu), jsou uvedeny zde.

Kontaktní údaje správce

Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny zde.

Přihlásit se

Zde se můžete přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli jste heslo?
nebo Přihlásit se přes Facebook Přihlásit se přes Google

Registrovat se

A získat z každého nákupu až 25 % zpět

(i) Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat