Členská pravidla a podmínky

Poděkování a přijetí
Registrací na webových stránkách Plná peněženka.cz se stáváte členem Plné peněženky a souhlasíte s tím, že jste četli a porozuměli těmto obchodním podmínkám.

Webové stránky www.plnapenezenka.cz jsou v majetku společnosti Oemsi s.r.o. a ta si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího písemného vyrozumění již registrových členů. Pokračování v členství bude považováno za akceptaci nových obchodních podmínek.

Registrace
Členem Plné peněženky se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let. Oemsi s.r.o. akceptuje u každého člena pouze jednu e-mailovou adresu a jeden bankovní účet, založený o bankovního ústavu na území České republiky. Členové prohlašují, že poskytují plné a pravdivé informace o svých osobních údajích.

Finanční odměna
Oemsi s.r.o. spolupracuje s třetími stranami - obchodními partnery (dále jen jako „třetí strany“), které nabízejí spotřebitelské soutěže, slevy a jiné promoční nabídky pro členy Plné peněženky. Společnost Oemsi s.r.o. své členy odměňuje formou finančních i nefinančních odměn (dále jen „odměny).

Členové získavají odměny za:
-nákup přes webový stránky www.plnapenezenka.cz
-účastí ve speciálních nabídkách od Plné peněženky nebo třetích stran

Jako člen máte nárok na získáván odměn předepsaným způsobem a v předepsané výši jak je uvedeno na stránkách www.plnapenezenka.cz . Způsob a výše odměny se může měnit v průběhu nabídky. V případě, že člen nepostupuje přesně podle instrukcí nebo doporučeného postupu, může ztratit nárok na odměnu.

Odměna může být vyjádřena buď v nominální hodnotě v Kč nebo jako procento z hodnoty z uskutečněné objednávky. Pokud není výslovně uvedeno, do hodnoty uskutečněné objednávky je nezahrnují další poplatky s transakcí spojené, jako je poštovné, balné, DPH a další daně.

Společnost Oemsi s.r.o. nepřebírá závazky za změny nebo ukončení spotřebitelských soutěží, slev a jiných promočních nabídek od třetích stran. Rovněž není zodpovědná za chybnou evidenci objednávek u třetích stran, které mají vliv na evidenci odměny. Členové toto berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že ve vyjimečných případech může dojít k opoždění nebo zrušení odměny, pokud třetí strany odmítnou poskytnout potřebné informace společnosti Oemsi s.r.o. V těchto případech Oemsi neručí za opoždění nebo zrušení odměny.

Úpravy
Společnost Oemsi si vyhrazuje plné právo zvýšit nebo snížit výši odměny z důvodu chybného výpočtu, neuhrazením odměny třetími stranami, při podezření z podvodu nebo pokud člen zboží vrátí či odstoupí od smlouvy s třetími stranami.


Evidence odměn
Odměny jsou evidovány na učtu člena na webových stránkách www.plnapenezenka.cz s uvedením aktuálního stavu: „Nárok“, „Opožděno“ nebo „Připsáno“. Odměna může být připsána na bankovní účet člena pouze v případě, že je ve stavu „Připsáno“ (to znamená, když odměnu za nákup nebo účast ve speciální nabídce člena společnost Oemsi s.r.o.obdržela od třetí strany).

Společnost si vyhrazuje právo omezit maximální výši odměny u některých nabídek nebo omezit počet maximální počet osob, kteří mohu speciální nabídky využít.

Připsaná odměna je platná po dobu 12 měsíců od data připsání. Plná peněženka si vyhrazuje právo zrušit veškeré odměny, pokud jsou déle jak 12 měsíců připsány a nedošlo k proplacení na bankovní účet člen. Společnost Oemsi upozorňuje, že nárok na odeslání připsané odměny na bankovní účet člena probíhá až po překročení minimální stanovené částky v Kč. Její aktuální výše je uvedená na www.plnapenezenka.cz.

Dotazy a reklamace
Pokud by se člen chtěl více informací o přidělování odměn, možné účasti ve speciálních nabídkách nebo své nároky, nalezne informace na webových stránkách www.plnapenezenka.cz, případně může směrovat svůj dotaz na [email protected].

Členové nemohou kontaktovat třetí strany a vyžadovat od nich svůj nárok na odměnu. Jakékoliv porušení této podmínky znamená okamžité ukončení členství v Plné peněžence.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, veškeré zboží a služby budou poskytnuty členům výhradně vybranou třetí stranou a společnost Oemsi s.r.o. neposkytuje na zakoupené zboží a služby záruky. V případě reklamace se členové obrací přímo na třetí stranu, kde zboží či službu zakoupili.

Daňová povinnost
Společnost Oemsi s.r.o. upozorňuje, že v souladu se Zákonem 586/1992 o dani z příjmu podléhají odměny od určité celkového ročního úhrnu dani z příjmů fyzických osob. Odpovědnost odvádět daň z vyplacených odměn je výhradně na členech Plné peněženky.

Převod odměny
Odměny nemohou být slučovány s odměnami jiných členů Plné peněženky. Prodej nebo výměna je výslovně zakázána.

Komunikace
Udání aktuální emailové adresy, poštovní adresy a bankovního účtu je podmínkou pro získání členství v Plné peněžence. Plná peněženka si vyhrazuje právo posílat občasně informace o speciálních nabídkách, za které mohou členové získávat odměny. Buletin, potvrzení objednávky nebo speciální požadavek je považován za tzv. administrativní oznámení. Členové si mohou ve svém nastavení určit, zda souhlasí se zasíláním jiných než administrativních oznámení - jako jsou například newslettery či akční nabídky, ale nemá možnost zakázat zasílání administrativních mailů jiným způsobem než zrušením členství.

Společnost nemá jakékoliv právo poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud byste toto člen výslovně nepovolil nebo pokud by to nepovoloval zákon na ochranu osobních údajů.

Ukončení členství
Člen Plné peněženky může kdykoliv ukončit členství člena i bez udání důvodu. Členství zaniká dnem odeslání o ukončení členství v emailové formě druhé straně. Plná peněženka ruší členovi členství v případě podezření z podvodu, obtěžování či násilí v přímé i nepřímé souvislosti v webovými stránkami www.plnapenezenka.cz

Pokud je členství ukončeno, člen má právo si vybrat připsanou odměnu do 60 dnů od ukončení členství, následně je odměna zrušena.

Přístup a bezpečnost
Každý člen Plné peněženky se registruje pod přihlašovacím jménem a heslem, které by neměl sdělovat dalším osobám. Při každém přihlášení do Plné peněženky se člen autorizuje přihlašovacím jménem a heslem. Přístup do Vašeho účtu na Plné peněžence je chráněný heslem, které Plná peněženka zásadně nikomu nesděluje a zásadně se svých členů na jejich hesla nikdy neptá v jakékoliv emailové korespondenci. Je odpovědností každého člena zajistit, aby třetí osoby neměli k heslu přístup. Změna hesla je možná pouze žádostí z Vašeho emailu, který uvedete při registraci.


Přihlásit se

Zde se můžete přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli jste heslo?
nebo Přihlásit se přes Facebook Přihlásit se přes Google

Registrovat se

A získat z každého nákupu až 25 % zpět

* Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat